Nha Khoa Song Đức

NHA KHOA SONG ĐỨC

BS. BẢO HÙNG

BS-Hung
Bác sĩ

Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP.HCM.

Hơn 20 năm kinh nghiệm.

Hiện nay là bác sĩ chuyên về Implant và phục hình trên Implant. Ngoài ra, Bs. Bảo Hùng còn điều trị nha khoa tổng quát, phục hình răng sứ, nhổ răng tiểu phẫu…

Các chứng nhận